A.V.G. regelgeving

"Eén de basisbeginselen van de AVG is transparantie. Eén van de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke is dat deze de betrokkenen in de meeste gevallen goed dient te informeren wat er precies gebeurt met betreffende persoonsgegevens. Eventuele verstrekkingen aan derden vallen ook onder die informatieplicht. Daarnaast is het aan te raden om afspraken te maken met de partijen waaraan persoonsgegevens worden verstrekt. In veel gevallen zal deze derde een eigen verantwoordelijkheid hebben en dus zelf verplicht zijn om zich aan de AVG te houden. In veel van die gevallen zal daarom strikt genomen geen sprake zijn van een verwerkers-verantwoordelijkerelatie, zodat het niet verplicht is om een verwerkersovereenkomst te sluiten. Toch adviseer ik altijd wel om basale afspraken te maken over wat de derde met de persoonsgegevens gaat doen en de voorwaarden waaronder die persoonsgegevens worden bewaard (o.a. beveiliging, niet delen met derden, bewaartermijnen).
Als verwerkingsverantwoordelijke ben je immers verplicht om zorg te dragen dat de aan jou toevertrouwde persoonsgegevens overeenkomstig de wettelijke eisen worden verwerkt." 

Bovenstaand (deel van een) artikel is op 3 december 2018 gepubliceerd in Schoolmanagement Totaal.

Hoe gaan wij om met de A.V.G.
Onze standaard werkwijze is erop gericht met zo min mogelijk persoonsgegevens te werken. Van de school hebben wij normaal gesproken geen persoonlijke gegevens nodig. Wij kunnen de foto's maken en aanbieden zonder dat wij hoeven te weten wie er op de foto staat. Ondanks dat vallen de foto's (zonder naam of andere gegevens) volgens de wet toch onder persoonsgegevens. 

De A.V.G. wetgeving
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (A.V.G.) van kracht. Deze privacywet geldt in de hele Europese Unie en is bedoeld om privacygevoelige gegevens te beschermen. Foto's (en dus ook schoolfoto's) vallen volgens deze wetgeving onder persoonsgegevens. Wij als schoolfotograafteam moeten ook aan deze wetgeving voldoen. Samen met de school zijn wij verantwoordelijk voor deze gegevens.

A.V.G. verwerkingsafspraken op papier

Wanneer er toch een vraag is naar meer duidelijkheid kunnen wij, via de richtlijnen van het Privacy Convenant Onderwijs, de verwerkingsafspraken op papier zetten en door beide partijen laten ondertekenen. Een modelformulier kunt bij ons opvragen of we nemen het voor u mee bij de eerste afspraak.

Bedrijfsgegevens:

ABC-Fotoshoots
Amstelfoto 
Kamer van Koophandel nr. 68425872
BTW nummer: NL002078093B97
IBAN NL93 KNAB 0256 0974 37
BIC: KNABNL2

Links:

Fotografie Cursussen:
Studio-010 

Fotografie: 
Top Duiven Fotografie 
Amstelfoto
Amstelmedia 
KDV-Fotoshoots 

Bijen & Natuur:

Soetheem